Jak se Jeník stal Bohem, tím pádem i bEtem…..

 

Inu,vydal se jednoho krásného večera náš velký Jeník do ToiToi budky. ( Pořád nechápu jak to Raduška zjistila?:) Zavřel za sebou opatrně vrátka,zamknul se a střešním okénkem pozoroval hvězdičky.A díval se tak dlouho,až se zadíval do jedné části hvězdného nebe.Spatřil spousty známých i neznámých hvězd.Byl tam BigAl,Gaz,Pyp a podobně.Najednou se zadumal a napadlo ho:“hm….ten Velký vůz,to by bylo něco pro naší betonárku”.

Přemýšlel,dlouho přemýšlel,jak dostat tento Velký vůz do betonárky,ale marně.Když to najednou ho napadlo:“Co kdybych to pověděl našemu znamému Skyvošovi?”

A tak se náš Jeník úpěnlivě modlil k svatému Skyvoušovi.Ten mu ale nebeskym hlasem odpověděl: “Vždyť ty jsi náš Bůh v Betově a my tě tam musíme poslouchat,takže si vlastně můžeš tam dělat,co tě napadne!!!!

A tak se Jeník stal Bohem,přestože jím vlastně byl a je.

P.S. a tak v Betově máme velký vůz na naší Betonárně.

Napsala Raduška

ale vše prošlo tvrdou bEtovou cenzurou