I ty se staň Totálním Toi Toi (TTT)!!!!!

 

V životě každého člena Toi Toi je několik zlomových momentů. Ať už se jedná o první setkání s klubem (u většiny z nás jeho založení), jeho následné přijetí (u většiny opět to založení), první závody v jeho řadách, první použitá budka, první dobrý skutek, první hříchy, popřípadě vyloučení, všechna ho tak nějak poznamenávají. (pravidla ještě nejsou zhotovena, ale něco v tomto smyslu by tam zakomponováno být mělo). Jelikož se dovoluji zařadit mezi ty trochu více poznamenané (ostatní prominou), dovolil jsem si zkusit stvořit něco právě pro ty nejvíce poznamenané. Kromě základních Toi Toi soutěží (zatím pouze chlastací bodování, t.č. mimo provoz) jsem se rozhodl založit v rámci našeho klubu cosi jako “vyšší kastu“, neboli spolek Totálních Toi Toiů (TTT), jehož jsem zatím jediným (a zakládajícím) členem.

 

Být Totálním Toi Toi (dále už pouze TTT) znamená dát světu najevo, že to s budkami myslím vážně a že jsem tak trochu (ale jenom trochu) magor, který je schopen udělat téměř cokoliv. Pro vstup mezi TTT potřebuje adept v zásadě splnit jen tři věci :

1)     Být stálým členem CHKOB Toi Toi (u členů přidružených je přijetí možné pouze po osobním přezkoumáním jejich aktivit v souladu s následujícími body – tyto jejich aktivity ovšem musí být opravdu drsné, mnohem drsnější, než u stálých členů)

2)     Nějak prokázat svůj zájem o budky, zejména jejich ochranu a bezpečnost. Dokázat hloubku soužití s nimi. (Například plamennou agitací, zanícenou ochranou či pravidelným a dobrovolným mytím jejich interiéru – fantazii se meze nekladou!!!)

3)     A hlavně, nějak prokázat soužití s hlavním účelem Toi Toi budek, tj. s fekáliemi (lidově sračky). ←tento bod považuji za nejsložitější

4)     A nakonec potřebuje mít dostatek odvahy k přiznání všech těchto (doufám) zvěrstev.

5)     A aby toho nebylo málo, musí to se mnou prodiskutovat nad korbeli zlatavého moku (pivo, ovšem pokud někdo hodlá píti moč, bude mu to připočítáno k dobru a má členství celkem jisté), čímž dokáže a svou náklonnost ke konzumaci alkoholických nápojů.

6)     A menší drobnost, všechny uchazečovy činy musí být svědecky doloženy.

 

Po splnění všech těchto kritérií bude adept oficiálně přijat mezi TTT, výkvět CHKOB Toi Toi. Přijímací ceremoniál má svá daná pravidla, která jsou pekelně vypečená, tudíž je ještě nebudu zveřejňovat (a navíc jsem je ještě nevymyslel). Takže už se těším na zprávy o vašich činech!

Dne 27.1.2002 © >666!!!<